A Széchenyi Család alapítványról

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány alapítói Gróf Széchenyi Ferenc Magyarországon élő leszármazottai, közöttük a Legnagyobb Magyar – Gróf Széchenyi István – vér szerinti utóda, mint kuratóriumi tag.
Szüleink által ránk hagyott nemes szellemű örökséget szeretnénk a családi alapítvány tevékenységével ismét magasba emelni, és tovább adni azt a jótékony szemléletet, melyet a Széchenyi család képviselt évszázadokon át a magyarok felé.

Tevékenységeinkkel minden olyan kezdeményezést támogatni szándékozunk, amelyek Magyarország, valamint a magyar emberek boldogulását segítik.
Szeretnénk megőrizni, továbbvinni azokat a reformokat és azt az eszmeiséget, valamint a nemzeti kulturális örökségünket, mely olyan értékrendet képvisel, mely méltó a Széchenyi névhez.

Miként Gróf Széchenyi István mondta: 
"Mióta élek, kimondhatatlan vágy él lelkemben. Magyarország kifejtése, a  magyar  nemzet  feldicsőítése  él  minden  csepp  véremben."

A család  – szellemiségének megfelelően – a 21. században is reformok születését segíti.

A Széchenyi család egész története folyamán fáradozott azon, hogy a magyar nemzet mind gazdaságilag, mind kulturális téren erős legyen. Ez a célkitűzés magyar sikerek sorozatát feltételezi. A Széchenyi Alapítvány ezért minden olyan tiszta szándékú vállalkozás mellé áll – illetve ilyeneket maga is kezdeményez –, amely a haza felemelkedését szolgálja.

A LEGNAGYOBB MAGYAR
„...ama férfiúnál, kinél századokon ható eredményekben sem nem többet a nemzet újjonszületésén sikeresben munkást, egyszóval kinél nagyobb magyart nemzetem évkönyveimben nem ismerek s kinek nevét a Széchenyi István nevet csak buzgó hálával és hű lelkesedéssel emlegetendi minden magyar, amíg lesz magyar...”

Kossuth Lajos